Βελτιωμένη έκδοση του M109A6 Paladin αξιολογείται από τον αμερικανικό Στρατό

Ο αμερικανικός Στρατός αξιολογεί μια βελτιωμένη έκδοση του M109A6 Paladin, η οποία διαθέτει βελτιώσεις στο όχημα, τον πύργο και στο σύστημα πέδησης και κίνησης με στόχο την αύξηση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ αστοχιών κατά 40% τουλάχιστον, έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο διαθεσιμότητας των πυροβόλων.

Επιπλέον στόχος είναι η μείωση του μέσου χρόνου επισκευής (MTTR: Mean Time To Repair) κατά 50% τουλάχιστον. Μια από τις βελτιώσεις είναι και η μόνιμη ενσωμάτωση στο πυροβόλου υπολογιστή με λογισμικό αυτόματου ελέγχου και κατάδειξης αστοχίας, κάτι που επιτρέπει την ταχύτατη και ορθή διάγνωση.

Instagram Subscribe button Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολουθήστε το defencenet.gr στο Instagram για να «δεις» τα πραγματικά γεγονότα σε άμυνα και ασφάλεια Youtube Subscribe button

DefenceNet TV