Ανακοινώθηκαν σήμερα από τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας οι νέες συνθέσεις του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Στις συνθέσεις τους περιλαμβάνονται πλέον ο Αρχιεπιστολέας Ναυτικού και ο Επιτελάρχης ΓΕΑ.

Οι νέες θέσεις συστήθηκαν με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης Κύρωση σύμβασης δωρεάς μεταξύ εταιρείας «Κύκλωψ Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία)) και του Ελληνικού Δημοσίου»,που ψηφίσθηκε από τη Βουλή.

Με τη σχετική τροπολογία τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 2292/1995 και διαμορφώθηκε ως εξής:

α. Η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, οι οποίοι έχουν βαθμό του Αντιστρατήγου και προέρχονται από τα Όπλα του Στρατού Ξηράς. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

β. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, αποκαλείται Αρχιεπιστολέας, και οι οποίοι φέρουν βαθμό του Υποναυάρχου Μαχίμου. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

γ. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, οι οποίοι φέρουν βαθμό του Υποπτεράρχου Ιπταμένου. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Στη σχετική αιτιολογική έκθεση αναφερόταν ότι με την εν λόγω τροπολογία «εναρμονίζεται η οργανωτική δομή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με αυτήν του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ώστε να υφίστανται ιεραρχία αντίστοιχη και αρμοδιότητες (Αρχηγός -Υπαρχηγός – Επιτελάρχης), διότι έως τώρα υφίσταται διαφορετική ιεραρχική δομή στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και εντοπίζονται δυσχέρειες στη λειτουργία τους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αποτελεσματικότερη η λειτουργία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του έργου τους.

Το όφελος της παρούσας ρύθμισης εντοπίζεται στη βελτίωση λειτουργίας των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας μέσω τυποποίησης των ενεργειών και των διαδικασιών παραγωγής του επιτελικού έργου

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) έχει ως ακολούθως:

Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ

Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός Στόλου

Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ Διοικητής ΔΝΕ

Υποναύαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ Υπαρχηγός ΑΣ

Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ

Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ

Υποναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας ΠΝ Υποδιοικητής ΣΕΘΑ

Υποναύαρχος (Μ) Xρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ

Υποναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ

Υποναύαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ.

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

1. Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς Αρχηγός ΓΕΑ

2. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας Αρχηγός ΤΑ

3. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Κυριάκου Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

4. Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Διοικητής ΔΑΥ

5. Αντιπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Καραδήμας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

6. Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Πανίδης Υπαρχηγός ΓΕΑ

7. Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου Διοικητής ΔΑΕ

8. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης Διοικητής ΣΙ

9. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μπιρμπίλης Επιτελάρχης ΓΕΑ

10. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Κουρουμάνης Υπαρχηγός ΑΤΑ

11. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Τσενεκίδης Επιτελάρχης ΔΑΕ

12. Υποπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

13. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Γιαπιτζής Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΕΠΙΘ

14. Υποπτέραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κεφαλάς Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ

15. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας Επιτελάρχης ATA

16. Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Οικονόμου Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

17. Υποπτέραρχος (Ι) Απόστολος Χόρτης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

18. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κωστόπουλος Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ

19. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Απόστολος Μητσόπουλος ΓΕΕΘΑ

20. Υποπτέραρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης Διευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Δ6

21. Υποπτέραρχος (Μ) Χρήστος Τελλίδης Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ

22. Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης Επιτελάρχης ΔΑΥ

23. Υποπτέραρχος (Μ) Αναστάσιος Χαλβατζής Διοικητής Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας

24. Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ

Υπενθυμίζεται η νέα σύνθεση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου:

– Αντιστράτηγος ‘Αγγελος Χουδελούδης, Αρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, Διοικητής 1ης Στρατιάς

– Αντιστράτηγος Αναστάσιος Σπανός, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Διοικητής Δόγματος Εκπαίδευσης

– Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Διοικητής ΑΣΔΥΣ

– Αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, Διοικητής Δ΄ ΣΣ

– Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, Διοικητής ΑΣΔΕΝ

– Αντιστράτηγος Σπυρίδων Αλφαντάκης, Διοικητής ΣΕΘΑ

– Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Επιτελάρχης ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Πάρις Καπραβέλος, Διοικητής Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ