Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Στρατολογία, γνωστοποίησε ότι προστέθηκαν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο της, καλύπτοντας έτσι, περισσότερες περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις με χρήση των κωδικών στο TAXISnet.

 • Αίτηση κατάταξης ως πρότακτος,
 • Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,
 • Αναβολή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,
 • Αναβολή για κοινωνικούς λόγους,
 • Αναβολή λόγω αδελφού που καλείται για κατάταξη κατά τον ίδιο μήνα,
 • Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ – Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Εσπερινό λύκειο- Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ,
 • Αναβολή λόγω σπουδών σε Λύκειο – Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας – Γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 • Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή – Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης – Μεταπτυχιακό,
 • Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού,
 • Αναβολή κατάταξης ως ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN),
 • Αναβολή κατάταξης ως πατέρας δύο ζώντων τέκνων (αφορά αρχική πρόσκληση κλάσης),
 • Αναβολή ως νοσηλευόμενος,
 • Αναβολή των κατεχόντων εκτός της ελληνικής και την γερμανική Υπηκοότητα,
 • Αναβολή ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού,
 • Αναβολή ως ναυτολογημένος,
 • Αναβολή ως πολιτογραφηθείς,
 • Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων – ανωτάτων σχολών,
 • Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών,
 • Διακοπή αναβολής μονίμου κατοίκου εξωτερικού,
 •  Διακοπή αναβολής κατάταξης ομογενούς,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης πολιτογραφηθέντος,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδερφού,
 • Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους,
 • Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,
 • Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ,
 • Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος,
 • Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών,
 • Μετατόπιση κατάταξης για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες),
 • Μεταφορά στη μειωμένη θητεία,
 • Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας άνω των 4 μηνών),
 • Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, μπορείτε να αιτηθείτε πατώντας εδώ, με χρήση των κωδικών σας στο TAXISnet.

Οι γεννηθέντες το έτος 2003 (κλάσης 2024) μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής πατώντας εδώ, με χρήση των κωδικών σας στο TAXISnet.

Oι υπόλοιπες υπηρεσίες, θα παρέχονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και  µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Για τα αιτήματα αυτά απαιτείται η εκτύπωση, συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής αίτησης και η αποστολή της στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία εδώ σε μορφή pdf, με επισύναψη των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή pdf.

Για τυχόν απορίες που άπτονται ζητημάτων στρατολογικής φύσης, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν εδώ.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την είσοδό σας μέσω TAXISnet, παρακαλούμε καλέστε κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν εδώ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ