Το θέμα για τους ανυπότακτους εξωτερικού λόγω κορωνοϊού έθεσε με ερώτησή του ο Θ.Δρίτσας

Το θέμα που αφορά όσους νέους, ανυπότακτους εξωτερικού, εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα για περισσότερες από 30 ημέρες, λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού, έθεσε με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας προς τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Αμύνης Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Στην ερώτησή του ο αρμόδιος τομεάρχης Αμύνης του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 26 συνάδελφοί του, με θέμα «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση της υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005 για τους ανυπότακτους εξωτερικού λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία», επανέρχεται στο ζήτημα με νέα ερώτηση, αφού θεωρεί ότι στην προηγούμενη το ΥΠΕΘΑ δεν έδωσε ουσιαστική - κατά την άποψή του - απάντηση.

 

Για το θέμα αυτό σημειώνει ο Θ.Δρίτσας και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του τα εξής:

«Επανερχόμαστε στο ζήτημα  των ανυπότακτων εξωτερικού που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα πάνω από τριάντα ημέρες, δεδομένου ότι από την  απάντηση του Υπουργείου (αρ.πρωτ. Φ.900α/2510/17060/19-5-20), δεν προκύπτει άμεση και οριστική λύση.

Συγκεκριμένα στη σχετική απάντηση αναγράφεται μεταξύ άλλων η διάταξη – πρόβλεψη (ν.3421/2005), για  παράταση του χρονικού διαστήματος των τριάντα ημερών και την ανανέωσή του "μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών συνολικά, αποκλειστικά σε περιπτώσεις που η είσοδος και παραμονή στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους προσωπικής ασφάλειας, εξαιτίας σοβαρών, πασίδηλων γεγονότων που συμβαίνουν στις χώρες διαμονής τους. Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση έχει ωθήσει σε είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα ανυπότακτων εξωτερικού για λόγους προσωπικής ασφάλειας, είναι δυνατή η παράταση του χρόνου παραμονής τους στην Ελλάδα, για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών συνολικά".

Σύμφωνα δε με την παρ.5 του άρθρου 54 του ν.3421/2005: "Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζονται, εφόσον απαιτηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται και στην προκειμένη περίπτωση".

Όμως στη σχετική απάντηση του κυρίου Υφυπουργού, δεν γίνεται αναφορά στο χρόνο έκδοσης της Υ.Α (=Υπουργικής Αποφάσεως) προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διάταξη για την ανανέωση του χρόνου πλέον των 30 ημερών.

Είναι επομένως εύλογη  η ανησυχία  των ενδιαφερομένων ανυπότακτων εξωτερικού, που επέλεξαν την Ελλάδα, ως ασφαλέστερο υγειονομικά προορισμό, οι οποίοι αναμένουν την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την παράταση της παραμονής τους στη Χώρα».

Για όλους τους ανωτέρων λόγους ερωτάται ο ΥΕΘΑ για το πότε προγραμματίζει να εκδώσει την απαραίτητη υπουργική απόφαση που προβλέπεται, «ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα που ταλαιπωρεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τις κρατικές αρχές», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικώς.

 

Instagram Subscribe button Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολουθήστε το defencenet.gr στο Instagram για να «δεις» τα πραγματικά γεγονότα σε άμυνα και ασφάλεια Youtube Subscribe button

DefenceNet TV