Για εξετάσεις σωματικής ικανότητας στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές καλούνται 484 υποψήφιοι έφεδροι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης στο Στρατό Ξηράς από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η εξέταση της σωματικής ικανότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει κατά την παρουσίασή τους στην υγειονομική επιτροπή να έχουν μαζί τους:

α. Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση απώλειας της αστυνομικής τους ταυτότητας, βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση στην οποία θα καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό (PCR το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες ή Rapid test /selftest το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 24 ώρες, πριν την ημέρα παρουσίασής τους).

Σημειώνεται ότι πριν την παρουσίασή τους για εξέταση θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υγειονομική επιτροπή για τον καθορισμό συγκεκριμένου ραντεβού.

Σε περίπτωση που πριν την παρουσίαση τους διαγνωσθούν ως θετικοί στον κορονοϊό ή χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, οι υποψήφιοι οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (email επικοινωνίας: ges_dsl@stratologia.gr), προκειμένου να καθοριστεί εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης τους στις υγειονομικές επιτροπές.

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί από την αντίστοιχη υγειονομική επιτροπή, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον έλεγχο της διάρκειας του υγειονομικού αποκλεισμού. Η αίτηση για τη σχετική βεβαίωση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης generalsecretary@gscp.gr.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ