Με εγκύκλιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2024 Β’ ΕΣΣΟ οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και ανυποτάκτων.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Η 8η Μαΐου 2024 για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας,

β. Η 9η Μαΐου 2024 για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας,

γ. Η 13η Μαΐου 2024 για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας,

δ. Η 14η Μαΐου 2024 για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

ε. Η 15η Μαΐου 2024 για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Όσοι έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκαν κατά το παρελθόν ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2) έως και τέταρτης (Ι/4) με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζονται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66, Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο στις 8 Μαΐου 2024 και 9 Μαΐου 2024. Σε περίπτωση μη κατάταξης στις παραπάνω ημερομηνίες, αλλά εμπρόθεσμης κατάταξης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, οι εν λόγω καλούμενοι παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος (ΚΕ ΠΟΡΟΣ (Πόρος Τροιζηνίας)), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την στρατολογική υπηρεσία, στην οποία ανήκουν, για λήψη σχετικών οδηγιών.

Οι προερχόμενοι από οποιαδήποτε άλλη στρατολογική κατάσταση κατατάσσονται στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ (Πόρος Τροιζηνίας).

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάταξη τους:

  • Αρνητικό αποτέλεσμα ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού SARS COV 2, ο οποίος πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα σε rapid test δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο Φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τους
  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.

Αναλυτικώτερα καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2024 Β’ ΕΣΣΟ:

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (έτος γέννησης 2005) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών (ΣΥ) Πειραιά, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας,

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2001 έως και 2026 (έτη γέννησης 1980 έως και 2005) από όλους τους νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Ιανουαρίου 2024

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της υποπαραγράφου 1β της παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και 30 Απριλίου 2024

δ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3421/ 2005,

ε. Οι στρατεύσιμοι οι οποίοι:

  • Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2023 Δ΄/ΕΣΣΟ
  • Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2023 Δ΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2024 Β΄/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005
  • Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2024 A΄/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005

στ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια διοίκηση στρατολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005,

ζ. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/ 2005,

η. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν. 3421/ 2005,

θ. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν αίτηση για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3421/ 2005. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

ι. Οι μόνιμοι κάτοικοι κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 3421/ 2005 σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους,

ια. Οι ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων,

ιβ. Οι στρατεύσιμους που με διαταγές της διεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2024 Β΄/ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ),

ιγ. Οι στρατευσίμοι, των οποίων οι λόγοι της νόμιμης παραμονής τους εκτός ΕΔ έχουν παύσει να υφίστανται και στη συνέχεια μεταφέρονται με διαταγές της Διεύθυνσης Β4 (ΔΝΣ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας στο Πολεμικό Ναυτικό από άλλο Κλάδο των ΕΔ, υποχρεούμενοι για κατάταξη με τη 2024 Β΄/ ΕΣΣΟ, ως την πλησιέστερη της αρχικά ορισθείσας ΕΣΣΟ του Κλάδου προέλευσής τους,

ιδ. Οι στρατεύσιμους και ανυπότακτοι της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 3421/ 2005 σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 ( σ.σ.που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους).

Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ