Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ) προέβη σε έκτακτες κρίσεις στο βαθμό του πλοιάρχου προς κάλυψη κενών θέσεων αρχιπλοιάρχων.

Συγκεκριμένα, έκρινε προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του αρχιπλοιάρχου, 9 πλοιάρχους μάχιμους, 4 πλοιάρχους μηχανικούς, 2 πλοιάρχους Οικονομικού και 1 πλοίαρχο Υγειονομικού ιατρό.

Παράλληλα εκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 1 πλοίαρχο μηχανικό.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4/ από 02 Μαρτίου 2023, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως ακολούθως:

α. «Προακτέων κατ’ εκλογή»:

Μάχιμους

α. Φωτέλλη Ιωάννη

β. Αλευρά Σπυρίδωνα

γ. Μπελετσιώτη Βασίλειο

δ. Γαβαλά Χαράλαμπο

ε. Παπαλάμπρου Βάϊο

στ. Παπαδημητρίου Θεμιστοκλή

ζ. Καρλατήρα Σταύρο

η. Αλεξόπουλο Θεόδωρο

θ. Μπακαλάκο Κωνσταντίνο

Μηχανικούς:

α. Κοντοδιό Πιέρρο

β. Πολύχρονο Θεοφάνη

γ. Καπασάκη Πάνο

δ. Τερπένου Σταύρο

Οικονομικού:

α. Παναγιωτούνη Νικόλαο

β. Μαυρουδάκη Ιωάννη

Υγειονομικού / Ιατρό: Γιαννικάκη Σταύρο

β. «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»:

(1) Μηχανικό Γεωργίου-Μπαράκο Νικόλαο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ