Στο διαλυτήριο το ιστορικό υποβρύχιο S-110 Γλαύκος

Ο Κλάδος Υποστήριξης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προκήρυξε ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προκήρυξη αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας “σταδιακής αποδόμησης” του πρώην Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ, που βρίσκεται ανελκυσμένο επί του S/L (Synchro–Lift) στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ) για την αξιοποίηση του ως πρώτη ύλη, μετά την αφαίρεση του εύχρηστου υλικού και του SAIL το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μουσειακό έκθεμα.

Ρητά καθορίζεται ότι το εύχρηστο υλικό που συμπεριλαμβάνεται στην Προσθήκη «1» δεν αποτελεί αντικείμενο της αξιοποίησης καθώς και ότι το σύνολο του υλικού το οποίο θα παραλάβει ο πλειοδότης οικονομικός φορέας, θα χρησιμοποιηθεί ως scrap διαφόρων μετάλλων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών. Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.

Πρόκειται για πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (90.202,85 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 18 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

Όπως ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους το ΓΕΕΘΑ, το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Google news logo Ακολουθήστε το defencenet.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Instagram Subscribe button Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολουθήστε το defencenet.gr στο Instagram για να «δεις» τα πραγματικά γεγονότα σε άμυνα και ασφάλεια Youtube Subscribe button

DefenceNet TV