Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μέσα από δύο προκηρύξεις.

Η πρώτη προκήρυξη αναφέρεται στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που εδρεύει στο Στρατόπεδο Ζορμπά, στου Ζωγράφου-Γουδί. Η δεύτερη προκήρυξη αφορά στη Σχολή Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού στο Στρατόπεδο Θ. ΚΟΣΚΙΝΑ, στους Αγίους Αναργύρους.

Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα για τη πρώτη προκήρυξη και από αύριο 24 Μαίου και έως τις 3 Ιουνίου για τη δεύτερη προκήρυξη.

Η πρώτη προκήρυξη

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν τα εξής μαθήματα:

-Σύγχρονα Συστήματα ΠληροφορικήςΛειτουργικά Συστήματα
-Δίκτυα Υπολογιστών
-Γλώσσα Προγραμματισμού (JAVA)
-Γλώσσα Προγραμματισμού (PHP)
-Δομές Δεδομένων
-Βάσεις ΔεδομένωνSQL
-Ανάλυση Συστημάτων
-Ασφάλεια Η/Υ
-Τεχνολογία ΔιαδικτύουAνάπτυξη Δικτυακών Τόπων με DOT.NET τεχνολογίες
-Πτυχιακή Εργασία (Αντικείμενα με α/α: 3, 4,6 και 9)

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

α. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ταυτίζεται με αυτή της εκπαίδευσης στη Σχολή, η οποία θα διεξαχθεί από 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Ιουλίου 2023, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:00, πλην αργιών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίσημων Αργιών κ.λπ.

β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν έργο και να είναι στη διάθεση της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο – ώρα κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια.

Υποβολή Αιτήσεων

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στη Σχολή, από 23 Μαίου 2022 μέχρι και 3 Ιουνίου 2022, στη διεύθυνση:

«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» Στρατόπεδο «Zορμπά», οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Ζωγράφου-Γουδή, Τ.Κ. 15773.

β. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» Στρατόπεδο «Zορμπά», οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, ΖωγράφουΓουδή, Τ.Κ. 15773 και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο (ημερομηνία 3 Ιουν 22).

γ. Τονίζεται ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 και στα τηλέφωνα 210 749 6733-6344.

Ο,τι πρέπει να ξέρετε για τη δεύτερη προκήρυξη 

Η Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού ανακοίνωσε την προκήρυξε την πλήρωση θέσεων καθηγητών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση. 
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

α. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ταυτίζεται με αυτή της εκπαίδευσης στη Σχολή, η οποία θα διεξαχθεί από 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2023, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30 – 18:15, πλην αργιών Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίσημων Αργιών κ.λπ.

β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν έργο και να είναι στη διάθεση της Σχολής σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική περίοδο – ώρα κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια.

Υποβολή Αιτήσεων

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στη Σχολή, από 24 Μαίου 2022 μέχρι και 3 Ιουνίου 2022, στη διεύθυνση:

«Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού» Στρατόπεδο Θ. ΚΟΣΚΙΝΑ, οδός Λεωφόρος Δημοκρατίας ΤΚ. 13561, Άγιοι Ανάργυροι

β. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» Στρατόπεδο Θ. ΚΟΣΚΙΝΑ οδός Λεωφόρος Δημοκρατίας ΤΚ. 13561, Άγιοι Ανάργυροι (ημερομηνία 3 Ιουν 22).

γ. Τονίζεται ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 και στα τηλέφωνα 210-2611682.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ