Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Σημαντικά προβλήματα για τα ανεμβολίαστα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν τεθεί σε αναστολή», λέγοντας αρχικά ότι, κατέστη υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά της Covid-19, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό γενικών καθηκόντων στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), το οποίο παρέχει υπηρεσίες με φυσική παρουσία στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μάλιστα, από τις διατάξεις του άρθρου 206 ν.4820/2021 (Α’130) καθορίζεται με σαφήνεια το εύρος των κατηγοριών των προσώπων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Νόμου, στον οποίο δε δύνανται να υπαχθούν ούτε ερμηνευτικά οι οπλίτες θητείας, οι οποίοι παρουσιάζουν εγγενείς διαφορές με το μόνιμο προσωπικό των ΕΔ.

Το νομικό πλαίσιο

Συναφώς, στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του εμβολιασμού των παραπάνω κατηγοριών, και σύμφωνα με τα ισχύοντα, επιβάλλεται στο προσωπικό κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κατόπιν ιεραρχικής εισήγησης του οικείου Γενικού Επιτελείου, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής των καθηκόντων.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το εν λόγω προσωπικό, δε διαγράφεται από την οργανική δύναμη της Μονάδας του, διατηρώντας την ιδιότητα του στρατιωτικού, ενώ η επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, δεν αφορά στο μη υπηρετούν σε Δομές Υγείας προσωπικό των ΕΔ.  Αυτό, εάν δεν είναι εμβολιασμένο ή νόσησε, προσέρχεται στην εργασία του με την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού.

Περαιτέρω, τα στελέχη των ΕΔ μετατίθενται κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο ν.3883/2010 (Α΄167) και στην πρόσφατα εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-2021 απόφαση ΥΕΘΑ (Β’5700), ενώ ο παράγοντας του εμβολιασμού ή μη για την Covid-19 δε συνιστά κριτήριο εξαίρεσης στελέχους από το συνυπολογισμό του στις μεταθέσεις.

Το διοικητικό μέτρο της αναστολής

Σε κάθε περίπτωση, διακλαδικά, κατά τη διάρκεια του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής των καθηκόντων δεν πραγματοποιήθηκαν μεταθέσεις των ανεμβολίαστων στελεχών και μάλιστα δεν εξετάζονται καν για μετάθεση . Αναφορικά με την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εν λόγω στελεχών, κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις, αποτελεί ενδεχόμενο που θα κριθεί σε πραγματικό χρόνο, εφόσον παραστεί ανάγκη ή απαιτηθεί, με κύριο μέλημα τη διατήρηση του αξιόμαχου και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ΕΔ.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 ν.4820/2021 (Α’130), στο προσωπικό στο οποίο έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, και μέχρι την άρση αυτού, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή αμειβόμενης εργασίας, ενώ η άρση της αναστολής γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ