Αναστάτωση έχει προκληθεί στην ομογένεια της Αυστραλίας μετά από δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι με το Νόμο 3943/2011, η Ελλάδα υποχρεώνει τους Έλληνες της διασποράς να δηλώσουν στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, το «παγκόσμιο εισόδημά τους» – δηλαδή το εισόδημά τους από ενοίκια, τόκους ή άλλες δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εισόδημά τους στον τόπο μόνιμης διαμονής τους στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας Νέος Κόσμος «η σημαντικότερη αλλαγή που επέφερε ο Νόμος 3943/2011 είναι, ότι μετέφερε το βάρος της απόδειξης της φορολογικής κατοικίας στα φυσικά πρόσωπα με οικονομικά ενδιαφέροντα στην Ελλάδα, που διαμένουν στη γενέτειρα πάνω από έξι μήνες. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι η Eφορία δεν αρκείται πλέον στη δήλωση των Ελληνοαυστραλών, που υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα ότι είναι «μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού».

Ο Ελληνοαυστραλός που δηλώνει, ότι η φορολογική του κατοικία είναι η Αυστραλία, δηλαδή φορολογείται από το αυστραλιανό κράτος, θα πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Εξωτερικού (ΔOY Κατοίκων Εξωτερικού) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, που θα παίρνει από τα κατά τόπους ελληνικά Προξενεία, στα οποία θα προσκομίζει -υποθέτουμε- εκκαθαριστικό της αυστραλιανής Εφορίας (tax return) και αντίγραφο του διαβατηρίου του/της, που αποδεικνύει ότι δεν διαμένει στην Ελλάδα πάνω από έξι μήνες. Αν δεν αποδείξει τα παραπάνω, θα υποχρεωθεί να δηλώσει και να φορολογηθεί στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του, ακόμα και αν είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι έλαβε πολλά τηλεφωνήματα πανικόβλητων ομογενών, που πληροφορήθηκαν από πληρεξούσιους συγγενείς ή δικηγόρους τους ότι πρέπει να καταθέσουν το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, μέχρι το τέλος του έτους, για να μη φορολογηθούν από την Ελλάδα.

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, Ελένη Λιανίδου, πληροφόρησε την εφημερίδα, ότι «η προξενική Αρχή δεν έχει υπηρεσιακή ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που απαιτεί η έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού» και δεν μπορεί, κατά συνέπεια, να το εκδώσει.

«Ομογενείς μας τηλεφωνούν με έκδηλη ανησυχία ή μας επισκέπτονται στο Προξενείο και ζητούν το πιστοποιητικό. Τους εξηγούμε, ότι δεν είμαστε σε θέση, επί του παρόντος, να εκδώσουμε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Αλλά και να είμασταν, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να εκδώσουμε το πιστοποιητικό σε χιλιάδες ομογενείς μέχρι το τέλος του έτους» εξήγησε.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ