Το ΥΠΑΜ έδωσε στοιχεία για 10 συμβάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ως ακολούθως:

-Σύμβαση Προμήθειας φυσίγγων ARTEMIS Α-30 και EMERLEC.

-Σύμβαση  ΟΡΤΙΟN Προμήθεια  Πολυβόλων ΜIΝΙΜI 5,56χιλ., Διοπτρών  Νυκτερινής Σκοπεύσεις  και Φυσιγγίων 5,56 χιλ. σε Ταινίες 4ΚΒ-1ΤΡΧ.

– Σύμβαση  Προμήθειας Φυσιγγίων 30mm επιθετικώνελικοπτέρων (ΕΕ/Π) ΑΡΑCΗΕ

-Σύμβαση  Προμήθειας Βομβίδων 40mm Υψηλής Ταχύτητας 

-Σύμβαση Προμήθειας  ΟΝΥΠΑΣ Ενισχύσεως Ειδώλου 3ης Γενεάς για τα αντιαρματικά (Α-Τ) CARL GUSTAF.

-Βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της Σύμβασης για την προμήθεια  ΟΝΥΠΑΣ θερμικής απεικόνισης, ενισχύσεως ειδώλου.

-Εκκρεμεί η υλοποίηση, με καθυστέρηση ετών ήδη, της Σύμβασης του ΓΕΣ που αφορά στην καταστροφή ναρκών κατά προσωπικού. 

-Εκκρεμεί η υλοποίηση, με καθυστέρηση ετών ήδη, της Σύμβασης  του ΓΕΣ, που αφορά σε φορητό οπλισμό, ενώ αναμένεται τροποποίηση της σύμβασης.

Επίσης, υφίστανται σε εξέλιξη και σε διάφορες φάσεις έξι (6) εξοπλιστικά προγράμματα

Τα προγράμματα αυτά, καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες των ΕνόπλωνΔυνάμεων και ως εκ τούτου η υλοποίησή τους αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠΕΘΑ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη δυνατότητα χρηματοδότησης, αναφέρει το ΥΠΑΜ.

Τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών και παραλαβών, θα διαμορφωθούν οριστικά, κατά τη φάση της συμβασιοποίησης και κατόπιν διαβουλεύσεων με τον ανάδοχο.

Ήδη και σε σχέση με την εκπεφρασμένη θέση της Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών, για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών τους, με αφορμή τα γεγονότα στην Ουκρανία, ο ΥΠΑΜ μας έθεσε στον πρέσβη της Γερμανίας το θέμα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς και μίας αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ