Τον προϋπολογισμό των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών για το έτος 2019 δημοσίευσε η κυβέρνηση της Τουρκιάς στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης.

Το ύψος του προϋπολογισμού της ΜΙΤ όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης την 31η Δεκεμβρίου του 2018 φτάνει τα 2.157.741.000 τουρκικές λίρες που σύμφωνα με την ισοτιμία της ημέρας εκείνης αντιστοιχεί σε 346.007.144 ευρώ.

Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, ο προϋπολογισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας το 2019 σύμφωνα με τον ψηφισθέντα κρατικό προϋπολογισμό, φτάνει τα 39.750.000 Ευρώ και αντιστοιχεί στο 11,48% του αντίστοιχου τουρκικού για την ΜΙΤ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ