Παρατείνεται κατά 20 ημέρες ο διαγωνισμός προμήθειας σκαφών του Λιμενικού

Το Λιμενικό Σώμα ζητάει την άμεση ενίσχυσή του με επιπλέον σκάφη. Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη προβλέπεται η απόκτηση 29 νέων σκαφών με option για 21 ακόμα.

Αναφέρει η προκήρυξη:

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION), ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 050-060-070-080 ΤΟΥ Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Αριθμός αναφοράς: 06/2021 Διακήρυξη
II.1.2)
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34511100 Σκάφη θαλάσσιας περιπολίας
II.1.3)
Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια:

Α) 10 περιπολικών σκαφών, με πετρελαιοκινητήρες (DIESEL) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από 11 έως 13 μέτρα, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον 11,

Β) 10 περιπολικών σκαφών, με βενζινοκινητήρες (Αμόλυβδης) ναυτικού τύπου, ολικού μήκους από 11 έως 13 μέτρα, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον 10,

Γ) 02 σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων – Νηοψιών της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μήκους από 12 έως 13 μέτρα, με Fender κλειστής κυψελίδας και με εξωλέμβιους κινητήρες αμόλυβδης βενζίνης,

Δ) 03 ταχύπλοων σκαφών (Tender) με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, από 7,30 έως 7,50 για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080,

Ε) 03 ταχύπλοων σκαφών διάσωσης (Fast Rescue Boat), από 6,00 μέτρα έως 6,20 για τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080 και

ΣΤ) 01 ταχύπλοου σκάφους (Tender), με αεροθάλαμο ή με Fender κλειστής κυψελίδας, από 6,00 μέτρα έως 6,20 για το Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.050”.

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2832.9/63941/2021/03-9-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, αποφασίστηκε η παράταση κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 06/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 21PROC008969410 – ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ), με την οποία προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων #12.750.000,00€#

Google news logo Ακολουθήστε το defencenet.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Instagram Subscribe button Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολουθήστε το defencenet.gr στο Instagram για να «δεις» τα πραγματικά γεγονότα σε άμυνα και ασφάλεια Youtube Subscribe button

DefenceNet TV