Ανάλυση: Γιατί είναι επιτακτική η δημιουργία Στρατοχωροφυλακής

Η ελληνική αστυνομία καλείται να ελέγξει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας με τις ολοένα αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές.

Οι απαιτήσεις ελέγχου και αστυνόμευσης των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών της χώρας μας θα αυξηθούν δραματικά, ειδικά μετά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας στην μετεγκατάσταση μεταναστών στα εδάφη τους.

Η ανάγκη προστασίας του ελληνικού άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης με την Τουρκία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μετά την εγκατάσταση πληθώρας μεταναστών στην ελληνική ενδοχώρα.

Η φύλαξη μη στρατιωτικών στόχων μέσης και υψηλής αξίας  στο εσωτερικό της χώρας σε περίπτωση ελληνοτουρκικής  σύρραξης, θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης φροντίδας, αφού είναι βέβαιο ότι μεταξύ των εισερχόμενων στη χώρα μας μεταναστών περιλαμβάνονται και λίαν εκπαιδευμένοι από την Τουρκία, σε επιχειρήσεις αποσταθεροποιήσεως και ερημώσεις ενδοχώρας.

Για παράδειγμα, με ποιές δυνάμεις και με τι μέσα (οπλισμό-οχήματα-επικοινωνίες)  επιτηρούνται σήμερα οι γέφυρες των Στρυμόνα και Νέστου ποταμού, προκειμένου οι φίλιες στρατιωτικές δυνάμεις, ενεργού Στρατού και επιστρατευόμενες να κινηθούν προς την Θράκη σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύρραξης;

Ομοίως για τις γέφυρες Ρίου-Αντίρριου και Ισθμού Κορίνθου, αφού καταστροφή τους θα σήμαινε πλήρη αποκλεισμό της Πελοποννήσου από την υπόλοιπη Ελλάδα

Ποιος θα αποτρέψει εκπαιδευμένους για πρόκληση δολιοφθορών πράκτορες -«μετανάστες», που θα  επιχειρήσουν κατόπιν εντολής σε συγκεκριμένο χρόνο την ανωτέρω δολιοφθορά;

Από το παραπάνω παραδείγματα τίθεται άμεσα το πρόβλημα του στενού  ελέγχου-αστυνόμευσης  των δραστηριοτήτων  των μεταναστών  βρίσκονται στην ελληνική ενδοχώρα, ούτως ώστε να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων στο μέλλον.

Τα παραπάνω συνηγορούν στην εκτίμηση ότι η ελληνική αστυνομία με τα υπάρχοντα μέσα και προσωπικό, αδυνατεί να αντεπεξέλθει στην πληθώρα των παραπάνω  αποστολών.

Για αυτό κρίνεται επιτακτικό να δημιουργηθεί το Σώμα της Ελληνικής Στρατοχωροφυλακής, το οποίο θα αναλάβει τον έλεγχο της ημιαστικής και αγροτικής ελληνικής επικράτειας, αλλά και της προστασίας μη στρατιωτικών  στόχων τόσο σε  καιρό ειρήνης όσο και σε περίοδο πολέμου και την αποκατάσταση ζημιών σε αυτούς. Η ελληνική αστυνομία θα ελέγχει μόνο τις πόλεις πρωτεύουσες των νομών και λοιπές πόλεις άνω των 5000 κατοίκων.

Η Στρατοχωροφυλακή θα πρέπει να είναι επιπέδου τουλάχιστον Τάγματος 400 ανδρών  για κάθε νομό της ηπειρωτικής Ελλάδας, πλην Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου που θα πρέπει να είναι επιπέδου Συντάγματος των 3 Ταγμάτων έκαστο, και να είναι κατάλληλα εξοπλισμένη με υλικά και μέσα.

Ηλικιακά τα στελέχη της θα πρέπει να είναι  κατά μεγαλύτερη ποσόστωση από 40-60 ετών και να διαμένουν μόνιμα στο νομό των οποίων θα ελέγχουν-επιτηρούν.

Οι λόγοι προφανείς, αφού αφενός λόγω ηλικίας έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία και συνεπώς με  εκπαίδευση θα μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους, αφετέρου δεν θα δύνανται να προσφέρουν υπηρεσία στην πατρίδα στην πρώτη γραμμή σε περίπτωση πολέμου.

Η πρόσληψή τους θα πρέπει να γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, τονώνοντας την οικονομία των ασθενέστερων Ελλήνων της υπαίθρου.

Παράλληλα λόγω εντοπιότητας θα γνωρίζουν άριστα το έδαφος και τους  μη στρατιωτικούς στόχους της περιοχής τους (γέφυρες-υδραγωγεία, εργοστάσια ενέργειας κλπ) τα οποία θα επιτηρούν από τον καιρό της ειρήνης αλλά και την συμπεριφορά των μεταναστών  αλλά και όλων των κατοίκων που θα διαβιούν στο νομό τους , πετυχαίνοντας  στην αποστολή τους, αφού «το προλαμβάνειν εστί θεραπεύειν».

Επίσης και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών στην εγκατάσταση μεταναστών  στα μέρη τους εκτιμώ ότι θα αμβλυνθούν, αφού οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες μέσω της Στρατοχωροφυλακής, η οποία θα απαρτίζεται από τους ίδιους τους Έλληνες κατοίκους θα ελέγχουν οργανωμένα και αξιόπιστα τη διαβίωση των μεταναστών στη χώρα μας.

Η σύσταση της Στρατοχωροφυλακής για Κυκλάδες, Ευβοια, Επτάνησα να είναι 1 Τάγμα για το καθένα από τα 3 παραπάνω νησιά-νησιωτικά συμπλέγματα, για την Κρήτη 1 Τάγμα ανά νομό (4 τάγματα συνολικά)

Κάθε Τάγμα έχει 3 Λόχους και 1 Λόχο Διοικήσεως, κάθε Λόχος έχει 3 Διμοιρίες και 1 Διμοιρία Διοικήσεως, κάθε Διμοιρία έχει 3 ομάδες και 1 ομάδα Διοικήσεως , κάθε ομάδα έχει 9 άτομα

Ανάλυση

Διμοιρία: 30 άτομα, όπως παρακάτω: 

1 Ομάδα Διοικήσεως x 3 άτομα (1 Διμοιρίτης, 1 Βοηθός Διμοιρίτη, 1 Χειριστής Ασυρμάτου)

3 ομάδες x 9 άτομα= 27 άτομα

Λόχος: 100 άτομα, όπως παρακάτω:

1 Διμοιρία Διοικήσεως: 10 άτομα (1 Λοχαγός, 1 Υπολοχαγός,1 Επιλοχίας,1 ασυρματιστής, 6 νοσοκόμοι-τραυματιοφορείς)

3 Διμοιρίες x 30 άτομα= 90 άτομα

Τάγμα: 400 άτομα, όπως παρακάτω:

1 Λόχος Διοικήσεως 100 ατόμων, αποτελούμενος από Διμοιρία Διοικήσεως 20 ατόμων (Διοικητής, Υποδιοικητής, επιτελείο, γραφείς, ασυρματιστές, οδηγούς), από 2 Διμοιρίες των 30 ατόμων έκαστη, αποκατάστασης ζημιών -επισκευών και Διμοιρία υγειονομικού 20 ανδρών συνολικά.

3 Λόχοι100 άτομα= 300 άτομα

Τέλος για τα νησιά του Αιγαίου η σύσταση της Στρατοχωροφυλακής μας θα ποικίλει ανάλογα με το μεταναστευτικό βάρος που δέχονται , αλλά και τους μη στρατιωτικούς στόχους που προστατεύουν, τον πληθυσμό που έχουν, αλλά και αν υπάρχουν μουσουλμάνοι που διαβιούν σε αυτά (Ρόδος, Κώς) όπως παρακάτω:

Ν. Σαμοθράκη 1 Διμοιρία (30 άνδρες), 

Ν. Λήμνος  Λόχος(-) (70 άνδρες)

Ν. Λέσβος   1 Τάγμα (400 άνδρες)   

 Ν. Χίος      2 λόχοι (200 άνδρες)

Ν. Σάμος  2 λόχοι (200 άνδρες)

Ν. Ικαρία - Ν. Φούρνοι 1 Διμοιρία (30 άνδρες)

Ν. Μεγίστη - 2 λοχοι (200 άνδρες)

Ν. Ρόδος  1 Τάγμα (400 άνδρες)   

Ν. Κω 2 λόχοι (200 άνδρες)

Ν. Σύμη    1 Διμοιρία (30 άνδρες)

Λοιπά Δωδεκάνησα  1 Λόχος (100 άνδρες)

Τέλος Ν. Αττικής και Ν.Θεσσαλονίκης η Στρατοχωροφυλακή θα πρέπει να είναι επιπέδου  6 Συνταγμάτων για την πρώτη και 3 Συνταγμάτων για την δεύτερη

Εκτίμηση είναι ότι η λήψη ενός τέτοιου μέτρου σύστασης του σώματος της Στρατοχωροφυλακής, θα τονώσει πολύ το αίσθημα ασφαλείας της ελληνικής κοινωνίας στην ύπαιθρο και θα έχει οικονομικά οφέλη για αυτήν. 

Επιπλέον αναφορικά με τα Εθνικά συμφέροντα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αφού σε καιρό  τυχόν εντάσεως-επιχειρήσεων με την Τουρκία, θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα ασφαλείας της ελληνικής ενδοχώρας.

Τέλος η ΕΛΑΣ θα βοηθηθεί σημαντικότατα στην επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής της στα αστικά κέντρα, αφού θα συρρικνωθεί το γεωγραφικό εύρος ευθύνης της.

Instagram Subscribe button Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολουθήστε το defencenet.gr στο Instagram για να «δεις» τα πραγματικά γεγονότα σε άμυνα και ασφάλεια Youtube Subscribe button

DefenceNet TV