Στο «φως» της δημοσιότητας, δόθηκαν σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου οι πίνακες με τα ονόματα των Ειδικών Φρουρών που πληρούν τα προσόντα και προσλαμβάνονται για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

Πλήθος αιτήσεων για τις θέσεις των αστυνομικών των Πανεπιστημίων κατατέθηκαν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. 4.967 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον πρόσληψης για 400 θέσεις.

Οι πίνακες έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχή.

Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6785-πε΄ από 31-05-2021 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα των πληρούντων

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα των μη πληρούντων

Εκπαίδευση 3 μηνών στις αστυνομικές σχολές

Στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και τον Οκτώβριο οι νεοπροσληφθέντες θα εισαχθούν στις αστυνομικές σχολές για την βασική τους εκπαίδευση, η οποία θα έχει διάρκεια τριών μηνών.
Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στα πανεπιστήμια, όχι όμως μόνοι τους, αλλά μαζί με πεπειραμένους αστυνομικούς.

Άοπλοι οι αστυνομικοί στα Πανεπιστήμια

Σύμφωνα με πληροφορίες, διοικητής της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, θα τοποθετηθεί Αστυνομικός Διευθυντής που προέρχεται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Οι αστυνομικοί των πανεπιστημίων θα υπάγονται στην ΕΛ.ΑΣ. και θα συνεργάζονται με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του εκάστοτε ΑΕΙ. Τα τμήματα του νέου σώματος θα έχουν έδρα εσωτερικά των πανεπιστημίων, ενώ τα μέλη του θα έχουν πλήρη προανακριτικά καθήκοντα, δυνατότητα συλλήψεων και σχηματισμό δικογραφιών.

Θα φορούν διαφορετικού χρωματισμού στολή, θα είναι άοπλοι και θα φέρουν αμυντικό εξοπλισμό (γκλομπ, χειροπέδες). Θα απασχολούνται 200 άτομα ανά βάρδια, με ιδιαίτερη έμφαση στα πέντε Α.Ε.Ι. με τη μεγαλύτερη ανάγκη (ΟΠΑ, ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πάτρα).

Στα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα λειτουργήσουν κέντρα επιχειρήσεων με την διαχείριση καμερών που θα τοποθετηθούν στα σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης, σε κοινόχρηστους χώρους και σε χώρους εργαστηρίων με ακριβό εξοπλισμό. Παράλληλα έχουν καταρτιστεί ειδικά σχέδια ασφάλειας και επέμβασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην περίπτωση που εξελίσσονται έκνομες ενέργειες.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ