Η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23», η οποία έγινε σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη (03.10.2023).

Η άσκηση «Παρμενίων» έγινε με την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του Πολιτικού Τομέα.

Κατά την διεξαγωγή της άσκησης, η οποία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό την διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, δόθηκε έμφαση στην εξάσκηση του προσωπικού στην άμεση επέμβαση για ταχεία και αποφασιστική αντιμετώπιση καταστάσεων σε όλες τις διαστάσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης, σε ένα περιβάλλον έντονων μεταναστευτικών ροών, εκδήλωσης καταστάσεων υβριδικών απειλών/ασύμμετρων ενεργειών και θερμών σημειακών επεισοδίων μεγάλης έντασης.

Οι εικόνες από τον «Παρμενίωνα» ήταν και φέτος εντυπωσιακές, και καταγράφουν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι σκοποί της άσκησης

● Η προσαρμογή της επιχειρησιακής σχεδίασης στην διαμορφούμενη από τις διεθνείς εξελίξεις κατάσταση στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της Χώρας μας, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρόσφατα διδάγματα της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

● Η εξάσκηση στην σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Δόγμα Διακλαδικών Επιχειρήσεων.

● Η εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων και του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, καθώς και του αντίστοιχου Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ (ΣΣ/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ).

● Η προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ, των φορέων του Πολιτικού Τομέα και των Σωμάτων Ασφαλείας κατά την εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ