Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, η κατακύρωση της συμφωνίας – πλαίσιο που αφορά την προμήθεια νέων ταχύπλοων σκαφών που θα αποκτήσουν οι Μοίρες των Αμφίβιων Καταδρομέων  του Στρατού Ξηράς με στόχο την αντικατάσταση  σε βάθος χρόνου τα περίφημα Magna.

Η  συμφωνία προβλέπει εκτός της αγοράς  και την εν συνεχεία υποστήριξη διάρκειας επτά ετών για 41 ταχύπλοα σκάφη τύπου Viking Norsafe S-1200 Armored «-MUNIN S-1200 μαζί με το σύνολο του εξοπλισμού του.

Ο σχετικός διαγωνισμός του 2018 κατακυρώθηκε στην εταιρεία «VIKING NORSAFE LIFE – SAVING EQUIPMENT HELLAS SA». Τόπος παράδοσης των ταχύπλοων σκαφών θα είναι το Κέντρο Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της 7ετούς Σ-Π (κύρια σύμβαση προμήθειας) ανέρχεται στο ποσό συνολικού ύψους δέκα πέντε εκατομμυρίων, εννιακόσιων ενενήντα επτά χιλιάδων, οκτακόσιων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (15.997.845,97 ευρώ).

Η σύνταξη του σχεδίου της συμφωνίας πλαίσιο, όπως και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, θα γίνει με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, με βάση την παρούσα κατακυρωτική απόφαση, τους όρους της σχετικής προκήρυξης, την προσφορά του προμηθευτή και τη νομοθεσία που ισχύει για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εξουσιοδοτείται ο γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ για την ανάληψη ενεργειών κατάρτισης και υπογραφής της Σ-Π και των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κατακυρωτική απόφαση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ