Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Αντισταθμιστικά

Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ Δημήτριος Γεωργιόπουλος έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Υπηρεσίας και ενέκρινε την παροχή πίστωσης, συνολικού ύψους 64.445.655,77 δολάρια.

Η πίστωση παρέχεται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων ΑΩ Νο3 «Παραγωγή Καλωδιώσεων για το πίσω μέρος της Ατράκτου και Οργάνων Πλοήγησης του Τ-6Α» και Νο4 «Παραγωγή Καλωδιώσεων Πιλοτηρίου του Τ-6Α», της Σύμβασης ΑΩ 18/99, με την εταιρεία «HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION», που απορρέει από την προμήθεια του Εκπαιδευτικού Αεροσκάφους Τ-6Α, μέσω της Σύμβασης Κύριας Προμήθειας Νο 019Γ/99.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ