Η «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» είναι το κορυφαίο ελληνικό μηνιαίο περιοδικό που καλύπτει θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Η ύλη της μπορεί να διακριθεί σε δύο ενότητες, την αμιγώς στρατιωτική-αμυντική και τη διεθνοπολιτική, στο πλαίσιο του ενθέτου «ΓεωΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ».

Η αμιγώς στρατιωτική-αμυντική ενότητα του περιοδικού δίνει έμφαση-καλύπτει τους κατωτέρω τομείς:

 • Οργάνωση, οπλικά συστήματα και εξοπλιστικά προγράμματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Ελληνική Στρατηγική, επιχειρησιακό δόγμα και τακτικές.
 • Επιχειρήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Ειδησεογραφία σχετικά με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
 • Γενικότερα θέματα άμυνας και ασφάλειας.
 • Ειδησεογραφία για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία.
 • Οπλικά συστήματα και εξοπλιστικά προγράμματα ξένων χωρών.
 • Επιχειρήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες Ενόπλων Δυνάμεων ανά τον κόσμο.
 • Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.
 • Ειδησεογραφία για τη διεθνή Αμυντική Βιομηχανία.

Η διεθνοπολιτική ενότητα (ένθετο «ΓεωΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ») αντιστοίχως, δίνει έμφαση σε ζητήματα ελληνικής αλλά και διεθνούς ασφάλειας:

 • Ανάλυση ελληνικών «Εθνικών Θεμάτων»
 • Παρουσίαση-ανάλυση ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας σε υπερεθνικό επίπεδο (π.χ. ενέργεια, ασφάλεια διεθνούς ναυσιπλοΐας).
 • Παρουσίαση-ανάλυση διεθνών και περιφερειακών εστιών έντασης.
 • Κάλυψη ζητημάτων του χώρου των υπηρεσιών πληροφοριών (ειδησεογραφία, ανάλυση).
 • Διεθνής ειδησεογραφία με έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα διεθνούς ασφαλείας τα οποία δεν καλύπτονται, ή δεν αναδεικνύονται επαρκώς από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Φιλοξενία αναλύσεων-απόψεων προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους σε θέματα στρατηγικής-διεθνών σχέσεων-πολιτικής.